Amacı: Kırmızıöte ve radyo bölgesinde yapılan gözlemler ve özellikleri hakkında bilgi vermek


Edinilen Bilgi: Kırmızıöte ışık ölçüm teknikleri ve zorlukları, Radyo teleskoplar, Radyo girişim aletleri, Radyo kaynakları, Güneş ve benzeri yıldızlarda radyo ışınım, molekül bulutları, radyo Galaksiler, kuazarlar ve pulsarlar, galaktik nötr H nin kinematiği ve nötr H dağılımı, Gezegenlerin radyo ve kırmızıöte ışınımları


Kazanılan Beceri: Uzun dalga astronomisi hakkında edinilen genel bilgi çerçevesinde gözlemlerin yorumlanması