Derste öncelikle uluslararası ticaret hakkında genel bilgiler verilmekte; bu başlık altında, temel kavramlar ve tarihi gelişim yanında, uluslararası ticaretin kurumsallaşması ve kuralları ile bunlar arasındaki ilişkilerden bahsedilmektedir. Akabinde, uluslararası ticarî akitlerin hazırlanmasına ilişkin dikkat edilmesi gereken bazı hususlara değinilmektedir. Uluslararası ticarî akitlerden doğan uyuşmazlıkların çözüm yöntemleri ve bu bağlamda tahkim hakkında detaylı açıklamalarda bulunulmaktadır.