Oseonoloji dersinde okyanus ve denizlerin oluşumu, okyanuslar, denizciliğin tarihçesi, fizyografik, fiziksel, kimyasal, biyolojik oseonoloji anlatılmaktadır.