İç suların, göllerin, nehirlerin, fiziksel, kimyasal, biyolojik, hidromorfolojik açıdan tanıtımı, korunması, yönetimine yönelik bir derstir.