Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bu ders, lisans ve yükseklisans programlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin,    

- Bilim, bilimsel bilgi ve bilimsel bilginin doğası hakkındaki bilgilerinin,

- Bilimsel bilgiye erişebilme becerilerinin,

- Bilimsel bilgiyi anlama ve kullanabilme yeterliklerinin,

- Temel düzeyde bilimsel araştırma yürütebilme becerilerinin

desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla yürütülmektedir. 

Eğitimci: Ergül Demir