Su Ürünleri alanında öğrenim gören 2. sınıf öğrencilerine sonraki sınıflarda, alacakları yetiştiricilik alanındaki derslere temel oluşturacak omurgasız hayvan gruplarının sınıflandırılması, dış morfolojileri, iç morfolojileri ve fizyolojik, biyolojik özelikleri konusunda bilgi kazandırır.