Dersin Amacı

Gübrelerin önemi, tarihi gelişimi ve sınıflandırılması açıklanarak, organik ve kimyasal gübrelerin özelliklerinin tanıtılması, bunların uygulama yöntemlerinin açıklaması ve gübre gereksiniminin nasıl ve ne şekilde belirleneceği konusunda öğrencinin gerekli bilgiye sahip olması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Bitki için mutlaka gerekli makro ve mikro besin elementlerinin her birinin alınış formu; metabolizması; noksanlık ve fazlalıklarıyla ilgili belirtilerin açıklanması; beslenme bozukları için çözüm önerilerinin verilmesi