Kıymetli Evrak Hukuku 4/A

Bu ders kıymetli evrak hukuku alanında temel bilgileri vermektedir. Bu çerçevede ticaret hukukunun temel kavramlardan olan “kıymetli evrak”ın tanımı ve unsurlarından başlanarak, kıymetli evrakın türlerine ve buna bağlanan sonuçlara ilişkin genel bilgiler verilerek, öğrencinin kambiyo senetlerini (ticari senetler) öğrenmesi için gerekli altyapı oluşturulmaktadır. Derste, kıymetli evrak kavramına ilişkin genel çerçeve çizildikten sonra, kambiyo senetleri olan poliçe, bono ve çek ayrı ayrı incelenmektedir.

Eğitimci: ASUMAN TURANBOY