Doğal Uçlaşma (DU) Yöntemi: DU’ e neden olan etkenler, yöntemin temel kuramı, gerilim ve görünür özdirenç (GÖ) tanımları, DU’ de veri toplama, veri işlem ve yorum, pratik uygulamalar. Doğru Akım Özdirenç (DAÖ) Yöntemi: yöntemin temel kuramı, gerilim ve GÖ bağıntıları, farklı elektrod dizilimleri ve bunların sinyal katkı kesitleri, yöntemde veri toplama teknikleri, yöntemde bir- ve iki-boyutlu modelleme ve ters çözüm, kullanım alanları pratik uygulama örnekleri. Yapay Uçlaşma (YU) yöntemi: yöntemin temel kuramı, YU nedenleri, ölçü alım teknikleri ve ölçülen büyüklükler, yöntemde bir- ve iki-boyutlu modelleme ve ters çözüm, kullanım alanları ve pratik uygulama örnekleri.  Elektrik yöntemlerde 3-B yorum konusundaki gelişmeler.