COG 446 Rusya dersinde, öğrencilerin önceki yıllarda edindikleri teorik bilgileri, Rusya’nın oluşturduğu mekansal ölçekte pratik etmeleri ve modern dünya-sisteminde önemli bir politik güç olan ülkeyi yakından tanımaları amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, derste öncelikle Rusya karasının fiziksel peyzajı üç temel başlıkta (yerşekilleri, iklim, vejetasyon) ele alınacaktır. Bugünkü Rusya’nın tarihsel gelişimine ilişkin çizilecek olan makro perspektifi, ülkenin ekonomik, kültürel, demografik yapısı ve siyasi yapısına ilişkin konular takip edecektir.