Dersin Kodu ve İsmi

AQS401 - Ornamental Fishes

Dersin Sorumlusu

Prof. Dr. Ercüment GENÇ

Dersin Düzeyi

Lisans

Dersin Kredisi

3 (5 AKTS)

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin İçeriği

Su ortamının temel yapısı, biyolojik denge, kültür ortamı, suyun özellikleri verilir. Akvaryum balıklarının yetiştiriciliği ve ıslahının prensipleri. Yetiştiricilik ekipmanları, akvaryum çeşitleri, süs balık türsel özellikleri ve süs balıklarının yetiştirilmesi. Süs balıkları için beslenme ve yem kaynakları hakkında bilgi verilir. Su ürünleri uygulamalarında ticarileşme fırsatları. Dersin tamamlanmasından sonra öğrenci sucul çevrenin biyolojik ilişkilerini anlar ve akvaryum balıklarının uygun koşullarda yaşatılması ile ilgili yeni bilgi birikimine ulaşır. Öğrenci, belirli akvaryum sistemleri hakkında (türlere özgü) becerileri kazanacak ve süs balığı yetiştiriciliği / üretimini gerçekleştirebilecektir.

Dersin İçeriği (İngilizce)

Basic patterns of aquatic environment, biological balance, culture environment, water features. Principles of aquarium fish breeding and rearing. Culture equipments, types of aquariums, characteristics of ornamental fish species and cultivation of ornamental fishes. Nutrition and feed sources for ornamental fishes. Commercialization opportunities in aquaculture practices. After completion of the subjects the student understands biological relations of aquatic environment and achieves new knowledge of possibilities of aquarium fish keeping. Student will get skills of particular aquarium establishing (specific for species) and will be able to provide ornamental fish rearing/reproduction.

Dersin Amacı

Ders akvaryum/ornamental balıklar hakkında temel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Süs balıkları biyolojisi, yetiştiricilik uygulamaları, su kalitesi, beslenme talepleri ve üreme ortamları ve yöntemleri konusunda teorik ve pratik bilgiler kazanmak.

Dersin Amacı (İngilizce)

The objective of this course: introduction to aquarium/ornamental fishes. To gain teoratical and practical information on ornamental fish biology, culture aplications, water quality, nutritional demands and breeding environments and methods.

Dersin Süresi

14 Hafta

Eğitim Dili

İngilizce

 

Ön Koşul

Yok

Önerilen Kaynaklar

Penzes, B. Tölg, I. 1983. Goldfische Und Zierkarpfen. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart . 

Mills, D. and Lambert, D. 2004. The aquarium fish handbook. Grange Boks United Kindom. 

Degen, B. 1986. Diskusbuch. Bede-Verlag, Kollnburg  

Schmitz, S. 1974. Aquarien buch. Hörneman Verlag, Bonn. 

Riehl, R. and Baensch H. A. 1985. Aquarien Atlas. Mergus-Verlag Germany.

 

Mills, D. 1994. Akvaryum bakımı. İnkılap kitapevi. İstanbul. 

Schmitz, S., 1979. Aquarienfische. BLV Verlagsgesellschaft München, Bern, Wien. 

Altınköprü, T. 1981. Akvaryum Balıklarının Üretilmesi. Altınköprü yayınları. Nur Ofset İstanbul. 

Alpbaz, A. 1984. Akvaryum Tekniği ve Balıkları. Acargil Matbaası İzmir.

Dersin Kredisi

(2+2) 3

Laboratuvar

Uygulamalı