Son yıllarda yenilen öğretim programları farklı anlayışlar ve yaklaşımları öngörmektedir. Geleneksel davranışçı yaklaşımdan, yapılandırmacı yaklaşıma kadar uzanan geniş bir yelpazede yaklaşımlar öğretim programlarında yer almıştır. Bu yaklaşımların, öğretim programlarına nasıl yansıdığı ve uygulamadaki görünümün ne olduğuna ilişkin araştırma ve çalışmaların artırılması gerekir. Bu nedenle bu derste, matematik öğretim programlarını eleştirel bir gözle değerlendirerek günümüzde öğretim programlarının geliştirilmesi ile ilgili yeni eğilimlerin programlara yansıması ele alınacaktır. Sosyal bilimler ve bilim kavramları, Sosyal bilimlerin genel amacı, ilköğretim programlarının geliştirilmesinde ortaya çıkan yeni eğilimler, ilköğretim programlarının kapsam ve düzenine ilişkin yaklaşımlar, Alternatif kapsam ve düzenler, mevcut ilköğretim programlarının eleştirel bir gözle değerlendirilmesi. Tümevarım ve tümdengelim başlıkları altında, çağdaş yaklaşımlara uygulamaya dayalı olarak yer verilecektir.