Bu dersin temel amacı, öğrencilere bilimin ana ilkelerini, bilim felsefesinin temel kavramlarını ve konulara bilimsel yaklaşmayı öğretmektir. Bunun yanı sıra, ders kapsamında genelde fen ve sosyal-beşeri bilimlerin metodolojisi ile bir bilimsel araştırmanın aşamaları (nasıl yapılacağı ve ne şekilde sunulacağı) hakkında temel bilgi ve tekniklerin verilmesi de hedeflenmektedir.