Yüksek enerji kaynaklarının tayfsal, zamansal ve uzaysal özellikleri, onlara ait ışınım süreçlerinin fiziği. Yüksek enerji astrofiziğinde kullanılan yöntem ve araçlar. Yüksek enerjili foton ve parçacıkların nasıl ölçülebildiğine dair temel fizik. Galaktik ve ekstra galaktik yüksek enerji kaynakları. Bu kaynaklarda cereyan eden fiziksel süreçler ve çevresel etkileşimler. Yüksek enerji astrofiziğinin gelecek projeleri (uzay teleskopları, ortak işbirlikleri gibi) hakkında farkındalık oluşturmak