Klasik mekanik yasalarının gök cisimlerinin yörüngelerine nasıl uygulandığının öğrenilmesi. Korunum yasaları ve eylemsizlik momentinin gök cisimlerinin dinamiğine uyarlanması. 2 cisim problemi. Sınırlı 3 cisim problemi. Roche geometrisine giriş.