Çocuk ve ergen yaş döneminde görülen psikiyatrik sorunlar hem sosyal açıdan hem de akademik alanda işlevselliğin bozulmasına yol açabilmektedir. Öğretmen ya da ebeveynler sorun davranışla başetmekte güçlük yaşadıklarında çocuk ve ergen ruh sağlığı bölümlerine danışarak yardım isteyebilir. Aile ve okulla işbirliğinin sağlanması ve gerektiğinde ruhsal, davranışsal, eğitsel ya da farmakolojik tedaviler gibi yöntemlerin kullanılması gerekir. Bunun için çocuğun gelişim dönemi önemli bir unsurdur. Gelişim; anne karnından başlayarak fiziksel, zihinsel, sözel, duygusal ve sosyal yönden (büyüme, olgunlaşma ve öğrenmenin etkileşimiyle) süreklilik gösteren değişimdir.