EEE407 / EEE0341 MİCROWAVES 1

Mikrodalgalar I dersi, mikrodalga devre teorisine giriş niteliğinde bir derstir. 

Faraday Yasası'ndan başlayarak zamanla değişen alanlar, zaman harmonikli alanlar, Maxwell Denklemleri, elektromanyetik alanlar, dalga denklemi, düzlem dalga varsayımıyla dalga denkleminin çözümü, kayıpsız ve kayıplı ortamlarda dalga yayılımı, dalgaların yansıması ve iletimi, iletim hatları, dalga kılavuzları bu dersin ana konusunu oluşturmaktadır.