Bilinç kapalılığı ile başvuran çocuk hastada etyoloji, hikaye ve fizik muayenedeki özellikler, vaka örnekleri, eşlik eden beyin ödemi, kafa içi basınç artışı ve herniasyon gibi komplikasyonlar , tanı ve tedavi yaklaşımları ve prognoza yönelik bilgiler konu edilmiştir.