Bu derste eczacılık öğrencilerini sonraki sınıflara hazırlamak amacıyla Tıbbi Biyoloji ile ilgili konulardan bahsedilmektedir.  Bu nedenle özellikle sağlık temelinde insanın yer aldığı her türlü  husustan bahsedilebilecek olup, çok detaylı olmayacak şekilde temel bilgiler ele alınmaktadır.