SHM222 MESLEKTE ETİK

Mesleki etik değerlerin,hasta ve insan hakları temelindeki hak ve sorumlulukların öğrenilmesi.