Akut pankreatitin tanı ve tedavisinde kullanılan laboratuvar ve radyolojik görüntüleme yöntemlerinin anlatımı.

Etjoloji,risk faktörleri,skorlama sistemleri

Medikal ve cerrahi tedavi yöntemleri