Balıkların sınıflandırılması, evrimi, dış morfoloji, iç morfoloji ve fizyolojik özelikler ile her organ sisteminin yapı ve işlevinin birlikte ele alınarak incelenmesini kapsar.