32017004 - Gazetecilik Etiği ve Toplumsal Sorumluluk

Bu ders, etik kavramını açıklayarak, gazetecilik uygulamaları sırasında karşılaşılan etik sorunların farkına varılmasını, medyadaki içerik üretimlerinde farklılıkları dışlamayan, demokratik katılımı teşvik eden, çatışmacı ve kutuplaştırıcı olmayan bir dil ve üslubun nasıl ortaya konabileceğini öğretmeyi amaçlamaktadır.