PHA155 Plant Biology

Eczacılık Fakültesi öğrencilerini sonraki dönemde alacakları Farmasötik Botanik dersine hazırlamak için bitki biyolojisiyle ilgili genel terminoloji ve bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.