Araştırma sürecini bütün olarak ve nitel araştırma konusundaki kaynaklar ve tartışmaları öğrenciye kavratma ve bu değerlendirmeler ışığında öğrenciye bir ödev hazırlatma.