Geriatri, pediatri gibi özel popülasyonlarda ve gebelik sırasında bitkisel ilaç kullanımının yararları/zararları, çeşitli etkileşimleriyle ilgili olarak bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.