Bu ders kapsamında kantitatif analizler yapılmaktadır. Çözeltiler ve katı haldeki ilaç etken maddelerinin titrimetrik analizleri (asit-baz, redoks, ve kompleksleşme reaksiyonlarına dayalı yöntemlerle), ilaç etken maddelerinin spektrofotometrik, potansiyometrik kromatografik (HPLC ile analizler) ve polarografik yöntemlerle miktar tayinleri yapılıp sonuçlar  değerlendirilmektedir.