ANE209 ANESTEZİK FARMAKOLOJİ

Bu dersin amacı anestezi kullanılan ilaçların etki mekanizması, endikasyonları, kontrendikasyonları, istenmeyen etkileri ve ilaç kullanma yollarının öğrenilmesidir. Intravenöz ve inhalashon yolu ile uygulanan genel anestezik ajanlar, premedikasyonda kullanılan ajanlar, lokal anestezikler, opioidler,  nöromusküler bloker ajanlara değinilecektir.

Eğitimci: Ece Aydın