HKZ306 Ticaret Hukuku 3-A

Dersin amacı, hukuk fakültesinde verilen lisans eğitimi çerçevesinde, öğrencilere ticaret hukukunun ticari işletme ve şirketler hukuku konularına ilişkin genel bilgi vermek; 4. Sınıftaki kıymetli evrak hukuku dersine hazırlık oluşturmak; öğrencilerin bu alanlarda kuralları tanıması, uygulaması yoluyla somut olaylardaki problemleri çözme yetisinin geliştirilmesidir.

Eğitimci: Murat Gürel