HKS 335 Hukukta Metod ve Problem Çözme

Dersin amacı, öğrencilere hukukta yorum metodları üzerinde ayrıntılı bilgi vermektir. durmaktır. Ayrıca somut hukukî uyuşmazlıkların tür ve niteliklerinin belirlenmesinde, çözümlenmesinde başvurulması gerekli yöntemler ile hukuk eğitimi boyunca teorik bilgilerle kazanılan meslekî bilgilerin metodik olarak uygulanması öğretilmektedir. Son olarak, hukuk alanında kaynaklara ulaşma yolları ile ödev, seminer veya tez hazırlanmasında bilinmesi gereken konular üzerinde de durulmaktadır.

Eğitimci: Murat Gürel