İLE265 - ESTETİK

İletişimin ve kültürün estetikle ilişkisinin iletişim eğitimin önemli ve ihmal edilmemesi gereken bir alanı olduğu açıktır. Buradan hareketle yapılandırılmış olan bu dersin amacı, öğrencilere çağdaş estetik ve sanat alanındaki önemli tartışmaları temel metinlerin okunması ve analiz edilmesi yoluyla tanıtmaktır. Derste, sanatın ve sanatsal üretimin doğasına dair düşünceler, temalar ve yaklaşımlar güncel tartışmalara yoğunlaşan tarihsel bir perspektifle incelenecektir. Bu incelemenin, sanat ve estetiğin güzellik, çirkinlik, yaratıcılık, sanat ürününün değeri gibi kavramları hakkında düşünmemizi sağlayan çeşitli yolları göstermesi ve siyaset, kültür, toplumsal düzenlemeler ile sanat ve estetik arasındaki bağı görünür kılması beklenmektedir. Dersin birincil hedefi, sanat ve estetik kuramlarının eleştirel bir analizi yoluyla, estetiğin yalnızca sanat ile ilgili olmadığını, filozoflar için insanlık durumunu, toplumu ve politikayı tartışmanın bir başka yolu olduğunu göstermektir. Ayrıca, ders içi tartışmalar ve ödevler yoluyla, öğrencinin eleştirel kavrama ve ifade becerisinin geliştirilmesi de amaçlanmaktadır.

Eğitimci: Zafer Kıyan