MAT267 MATEMATİK TARİHİ I

Bu derste

Sayıların kısa tarihi

Mezopotamya uygarlıkları ve Mezopotamya’da matematik

Eski Mısır uygarlıkları ve Mısır’da matematik

Yunan matematiğine giriş

Yunan ve Roma matematikçileri

Hint matematiği

Uzak Doğu Matematiği

Türk ve doğulu matematikçiler

İslam dünyası matematikçileri

Türev ve integral kavramlarının tarihsel gelişimi

Diferensiyel denklemlerin tarihsel gelişimi

Lineer cebirin tarihsel gelişimi

Çağdaş matematiğin doğuşu

konuları verilecektir.

Eğitimci: Canay Aykol