ECH252 çevre sağlığı-2

Bu ders kapsamında çevre, sağlık,  ekoloji, ekosistem, çevre sağlığı tanımları anlatılırken çevre sağlığına etkileyen faktörler, ulusal ve uluslararası çevre ajansları, çevre sağlığı konusunda çalışmalar yapan bağımsız organizasyon ve sivil toplum kuruluşları, toksik maddeler, sanayi ve çevre, Çevre etki değerlendirme (ÇED) raporu ve önemi  hakkında da bilgi verilecektir.

Olumsuz çevre şartlarının doğaya ve buradan da insan sağlığına etkisi, ilaç-insan-çevre lişkisi ayrıca ele alınacaktır.

Çevre sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerin kişisel bilinçlendirme ile azaltılabileceği, tedbir ve uzun dönemde olabileceklerin öngörüsü ile yapılacak doğru planlamanın olumlu sonuçları örnek vakalar ile açıklanacaktır.

Atık yönetimi, enerji tasarrufu ve planlama konuları ders boyunca ele alınacaktır.