COM 301 THEORIES OF COMMUNICATION I

‘İletişim Kuramları 1’ dersi, iletişim alanında geliştirilen savları/kuramları genel sosyal teori çerçevesinde ele alıp açıklayarak öğrencilerin, iletişim alanının kurumsallaşmasının boyutlarını ve kitle iletişim alanında yapılmış olan bazı araştırmaların günümüzdeki yansımalarıyla değerlendirebilmeleri sağlanır.

Eğitimci: Bedriye POYRAZ