Göğüs hastalıkları kliniğinde sık görülen hastalıkları için doğru ilaç seçimi ve recete yazılması anlatılmakta.