Değişen Yıldızlar, parlaklığında zamanla değişim görülen yıldızlardır. Bu değişimin temel olarak sıcaklık ve boyutla ilişkisi vardır. Değişmeyen yıldızlara göre bize değişimin nedenleri hakkında bilgiye ulaşabilmemizi sağlayan cisimlerdir. Değişim süreleri milisaniye ölçülerinden yüzyıllara kadar uzanabilen çeşitliliğe sahiptirler. Bu tür cisimlerin anlaşılabilmesi uzun ve yorucu gözlemsel verinin biriktirilmesi ve gözlem çeşitliliğinin artırılması ile mümkündür.