GZT236 Eğitim Kültür ve Sanat Muhabirliği

Bu derste, kamusal faaliyet deyince akla ilk gelen alanlardan eğitim ile halkların hem geçmişini hem de bugününü içinde barındıran kültür alanına ilişkin gazetecilik çatısı altında uzmanlık gerektiren eğitim ve kültür-sanat muhabirliğinin gelişim süreçleri, çatışma alanları, karşılaşılan sorunlar, bu alanlardaki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri, alanlar öznelinde muhabir-haber kaynağı ilişkileri ve diğer muhabirlik alanlarıyla etkileşimi anlatılacak.

Eğitimci: Özgün Dinçer