ARP 415 Yaratıcı Drama

Dersin amacı; öğrencilere doğaçlama, rol oynama v.b. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak, sınıf içerisinde ya da sınıf dışarısında öğretim programlarında yer alan herhangi bir kazanımı ya da konuyu bir grup çalışması içinde, bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı ya da bir davranışı, eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği “oyunsu” süreçlerde anlamlandırması ve canlandırmasını sağlayan drama yöntem ve tekniklerine ilişkin ayrıntılı bilgi vermektir. 

Dramaya giriş oyunları, Dramada duyu geliştirme oyunları, Dramada canlandırma, Temel drama teknikleri  ve doğaçlama, Temel drama çalışmaları ( uyum, güven...), dramatik kavramı, drama dersinin yapılandırılması ve özgün bir drama planı oluşturma başlıklarında uygulamalar yapılacaktır.

Eğitimci: Zeki Özen