Öğretmen Adaylarının İlköğretim kurumlarında kendi alanınızla ilgili öğretim sürecine katılarak, öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi etkinliklerini bizzat gerçekleştirmesini sağlamaktır. Temel olarak bu ders etkinlikleri çerçevesinde öğretmenlik bilgisi, becerisi ve deneyimi kazandırılması amaçlanmaktadır.