Dersin amacı malzeme kavramının ve malzemelere uygulanan kuvvetler etkisinde meydana gelen deformasyonların incelenmesidir. Jeoloji mühendisliği disiplini kapsamında malzeme kavramının  ele alınarak örneklenmesi ile jeolojik malzemenin dayanım ve deformasyon özellikleri değerlendirilecektir.