Jeofizik Mühendisliği Bölümü lisans derecesinde verilen ders, zeminlerin oluşumu, türleri ve sınıflaması ile birim çevirmeler işlenerek giriş bölümü ile başlamaktadır. Zeminlerin fiziksel özellikleri ve faz diyagramları, farklı yükleme koşullarına bağlı gerilmelerin arazi ve laboratuvar koşullarında tanımlanması deney uygulamaları ile desteklenmektedir. Zeminde suyun hareketi, sıkışma özellikleri ve taşıma gücü kavramları ilgili hesaplamalarla verilmektedir.