ECH112 TEMEL KİMYA II

1

Organik Bileşikler: yapı ve Özellikleri

2

Kimyasal Bağlar ve Stereokimya

3

Alkanlar: Genel Özellikleri ve Kimyasal Tepkimeleri

4

Alkil Halojenürler

5

Alken ve Alkinler: Genel Özellikleri ve Kimyasal Tepkime mekanizmaları

6

Alkoller

7

Eter, Epoksit ve tiyoeterler

8

Konjügasyon ve Aromatik Bileşikler

9

Keton ve Aldehitler

10

Karboksilik Asit ve Türevleri

11

Biyomoleküller ve Sentetik İlaçlar

12

Doğal kaynaklar: doğal ve yarı sentetik ilaçlar

13

Analitik yöntemler: kimyasal bileşikler nasıl ve neden analiz edilir

14

Özel Konular: kimyasal bileşik kütüphaneleri, ilaç araştırmalarındaki rolü