Dersin Amacı: Sismik kırılma ve yansıma yöntemlerini hangi yer içi araştırmalarında kullanabileceğini bilen, sismik verileri toplayabilen, verileri tanımlayabilen, sismik yöntemlerle ilgili sismik veri-işlem ve sismik yorumlama için teknik bilgi donanımına sahip olan, uygulaması gereken veri-işlem yöntemlerini tanımlayabilen ve bir program üzerinde uygulayabilen öğrenciler yetiştirmektir.