ÖĞRENME KAZANIMLARI

Kemik ve eklem direkt grafisini değerlendirmede izleyeceği basit bir yaklaşım (ABCS) kazanır.

Radyolojik algoritmayı öğrenir.

Osteolitik ve sklerotik lezyonu tanır.

Hangi kas iskelet sistemi patolojilerde BT (Bilgisayarlı Tomografi) tercih edildiğini öğrenir.

Hangi kas iskelet sistemi patolojilerde MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme) tercih edildiğini öğrenir.

Hangi kas iskelet sistemi patolojilerde US (Ultrasonografi) tercih edildiğini öğrenir.

Klinik ön tanının MRG incelemesinin uygun teknik parametrelerle yapılmasındaki önemini öğrenir.

MRG incelemesinin uygun teknik parametrelerde yapılmamasının yol açtığı tanı hataları hakkında bilgi edinir.

Hastaya ait fizik muayene ve laboratuar bulgularının BT, MRG gibi ileri görüntüleme yöntemlerinin yorumlanmasındaki önemini öğrenir.

Direkt grafi, US, BT ve MRG nin birbirine göre avantaj ve sınırlamalarını öğrenir.

Eklem hastalıklarında ayırıcı tanıda önem taşıyan karakteristik direkt grafi bulgularını öğrenir.

Kas iskelet sisteminde US ve BT rehberliğinde yapılan tanı ve tedaviye yönelik girişimsel işlemler hakkında bilgi edinir.

 

DERSİN İÇERİĞİ

Kullanılan görüntüleme yöntemleri ; radyolojik algoritma (Direkt grafi, BT ve MRG)

Kas iskelet patolojileri değerlendirilirken  gerekli  hasta bilgileri

Kemik-Eklem Travması

Kemik Tümörleri

Eklem Hastalıkları

İdiopatik Hastalıklar

Metabolik ve Endokrin Hastalıklar

Olgu örnekleri