ÖDE5011/ÖDE5012 Davranış Bilimlerinde Araştırma (Doç. Dr. Seher Yalçın)

Bu ders, bilimsel araştırma yöntemleri dersinin gerektirdiği temel kavramları, bilimsel araştırma sürecini ve bilimin ve bilimsel araştırmanın önemini kavramak ve bu bilgileri uygulamalara aktarabilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda, alanla ilgili araştırmalara ulaşma yolları (veri tabanları vb), yapılan araştırmaların içerik (giriş, yöntem, bulgular, sonuç, tartışma ve öneriler) ve biçimsel açıdan (kaynak gösterim ve yazım kuralları) taşıması gereken özellikler hakkında bilgi vermek, öğrenilen bilgileri uygulama becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.


Eğitimci: SEHER YALÇIN