Dijital grafik ve tasarım ortamlarını kullanabilme ve ürün tasarlama becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.

Son zamanlarda hızla artan güncel tasarım ortamları tanıtılmakta ve ortama yönelik ürünler ders sonunda elde edilmektedir.