RPE301 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri

Dersin Amacı
Bu derste temel psikolojik danışma ilke ve teknikleri ele alınacaktır. Bu ders kuramsal bir şekilde ve örnek uygulama örnekleri üzerinden işlenecektir. 

Kazanımlar

Bu dersi alan öğrencilerin aşağıdaki kazanımları elde etmesi beklenmektedir:

•Psikolojik danışmaya ilişkin temel kavram ve ilkeleri bilme.

•Psikolojik danışma sürecini başlatma ve amaç oluşturma becerisi kazanma.

•Danışanın sorununa uygun psikolojik danışma strateji ve müdahalelerini belirleme.

•Psikolojik danışman ve danışan arasında etkili bir iletişim kurmak için psikolojik danışma sürecinde kullanılan temel becerileri bilme ve uygulama.

•Psikolojik danışma sürecini sonlandırmak için kullanılan müdahaleleri bilme.

Eğitimci: Gökhan Atik