Avrupa Birliği Maddi Hukuku

Bu ders, Avrupa Birliği’nin maddi hukuku hakkında temel bilgileri vermektedir. Bu çerçevede Avrupa bütünleşme sürecinin “temel”ini oluşturan ve malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbestçe dolaştığı (dört serbestî), iç sınırları olmayan bir alan olarak tanımlanan Avrupa iç pazarı kavramına ağırlık verilmektedir. Bu meyanda, ilk olarak, Avrupa bütünleşmesi ve Avrupa Birliği ile ilgili genel birtakım bilgiler verilerek, iç pazar konusu için gerekli alt yapı oluşturulmaktadır. Bunu takiben, Avrupa iç pazarı, kurucu antlaşma hükümleri, Birlik kurumlarının tasarrufları ve özellikle de Avrupa Birliği Adalet Divanının içtihat hukuku arasındaki karşılıklı etkileşim göz önünde bulundurularak, her bir serbest dolaşım yönünden ayrı ayrı incelenmektedir.

 

Eğitimci: İlke Göçmen