Fark operatörü, Fark ve öteleme operatörlerinin özelikleri, Fark ve diferensiyel operatörleri arasındaki benzerlikler, Ters fark operatörü ve özelikleri, Doğurucu fonksiyonlar ve toplam hesabı, Lineer fark denklemler teorisi, Birinci basamaktan lineer fark denklemleri, İkinci basamaktan lineer homogen denklemler ve çözümleri, Yüksek basamaktan sabit katsayılı lineer homogen fark denklemleri, Belirsiz Katsayılar Yöntemi, Sabitlerin değişimi yöntemi, Lineer olmayan skaler fark denklemleri, Fark denklemleri üzerine bazı uygulamalar