DSA 114 Biyokimya

Biyokimyaya Giriş

Tanımı, kapsamı, organik yapılardaki elementler, Biyolojik açıdan su, atom ve makromoleküller, Kimyasal Bağlar, moleküller arası Van der Waals etkileşimleri (Dipol-Dipol, H-Bağı ve London Kuvvetleri), su ve pH.

Biyomoleküller-1: Moleküler organizasyon

Biyomoleküllerin genel özellikleri (protein, karbohidrat, lipit ve nükleik asitler), metabolizma tanımı.

Amino asit, peptit ve proteinler:Amino asitlerin genel özellikleri, amino asitlerin özellikleri.

Enzimler, Koenzim ve Kofaktörler: Enzimlerin genel özellikleri Enzim aktivitesi, kinetiği ve inhibisyon.

Karbonhidratlar:Genel özellikleri, biyolojik açıdan önemli karbonhidratlar. Şeker yapılarının genel adlandırılışı

Nükleik asitler: Pürin ve pirimidin bazları, nükleik asit yapısı ve özellikleri, baz yapısında yer alan amino asitler.

Lipitler: Lipitlerin yapıları ve genel özellikleri, hüce zarı ve vesiküllerdeki rolü,metabolizmada önemli lipitler, Metabolizmada Hücre zarının önemi, geçirgenliği, zar üzerinde bulunan biyomoleküller ve önemi.

Hormonlar

Genel özellikleri ve Etki Mekanizmaları, Dokulara özgü hormonlar ve özellikleri.

Karbohidrat metabolizması-1 :

Karbonhidrat metabolizmasına genel bakış, Glikoliz, Glukoneogenez

ve sitrik asit döngüsü.

Karbohidrat metabolizması-2 :

Glikoz depolanması (Glikojenez) ve Glikojen Yıkımı (Glikojenoliz), Pentoz fosfat Yolu (hekzos mono fosfat yolu) ve özelliği

Lipid metabolizması

Aminoasit/Protein  metabolizması ve üre döngüsü

Metabolizma ve biyoenerjetik: Metabolizma ve enerji ilişkisi, solunum zinciri ve oksidatif fosforilasyon.

Klinik Biyokimya: enzimler ve klinik önemleri